เครื่องผสมครีมขนาด10-200L

เครื่องผสมครีม ขนาด 10-200 L (Vacuum Emulsifying Mixer)

เครื่องบรรจุครีมอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุครีมอัตโนมัติ (Automatic Tube Filling Machine)

เครื่องโฮโมจิไนเซอร์

เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (Homogenizer)

เครื่องบรรจุน้ำครีม / น้ำ กึ่งอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุน้ำครีม / น้ำ กึ่งอัตโนมัติ (Semiautomatic Cream / Liquid Machine)

รายละเอียดเครื่อง

 • โมเดล
 • ขนาดบรรจุ (กรัม)
 • ผลผลิต (หลอด/นาที)
 • ระบบการทำงาน
 • ความเที่ยงตรง
 • ถังบรรจุ (ลิตร)
 • ขนาดเครื่อง (ซม.)
 • น้ำหนัก
 • CMM 10
 • 5-50, 50-250, 250-500
 • 20-40
 • ระบบลม (Air System)
 • + - 1%
 • 10
 • 40x90x150
 • 60