เครื่องผลิตยาสมุนไพร

พืชสมุนไพร พันธุ์พืชทรงคุณค่าที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี การสร้างคุณค่าให้กับพืชสมุนไพรด้วยการนำไปใช้เป็นยารักษาสุขภาพ ทำให้พืชสมุนไพร ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

การแปรรูปพืชสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบทันสมัย คงคุณภาพ รับประทานง่าย และซื้อหาได้ง่ายขึ้น ทำให้เราได้เริ่มการผลิตเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เครื่องต้มยา เครื่องบดแบบลูกกลิ้ง เครื่องบดร่อนผ่านตะแกรง เครื่องร่อนผงยา เครื่องรีดเส้น เครื่องตัดเม็ดลูกกลอน เครื่องบดย่อย ครื่องกลั่น เครื่องบรรจุชาชงและผงอัตโนมัติพร้อมเชือก เป็นต้น

เครื่องต้มยาสมุนไพร (Boiling Herbal Machine)
เครื่องต้มยาสมุนไพร (Boiling Herbal Machine)
เครื่องบดสมุนไพรแบบลูกกลิ้งขนาด 32 นิ้ว (Herbal Grinder 32 inc)
เครื่องบดสมุนไพรแบบลูกกลิ้งขนาด 32 นิ้ว (Herbal Grinder 32 inc)
เครื่องบดร่อนผ่านตะแกรง (Grinder and Shaker through Stainless)
เครื่องบดร่อนผ่านตะแกรง (Grinder and Shaker through Stainless)
เครื่องร่อนผงยา (Shaker  Herbal Machine)
เครื่องร่อนผงยา (Shaker Herbal Machine)
เครื่องรีดเส้น (Extruder  Herbal Machine)
เครื่องรีดเส้น (Extruder Herbal Machine)
เครื่องตัดเม็ดลูกกลอน (Pelletizer  Herbal Machine)
เครื่องตัดเม็ดลูกกลอน (Pelletizer Herbal Machine)
เครื่องบดย่อยสมุนไพร (Granulation Herbal Machine)
เครื่องบดย่อยสมุนไพร (Granulation Herbal Machine)
เครื่องกลั่นสมุนไพร (Herbal Refined)
เครื่องกลั่นสมุนไพร (Herbal Refined)
เครื่องบรรจุชาชงและผงสมุนไพรอัตโนมัติพร้อมเชือก (Tea and Herbal Packaging)
เครื่องบรรจุชาชงและผงสมุนไพรอัตโนมัติพร้อมเชือก (Tea and Herbal Packaging)
เครื่องบด ย่อยละเอียด พร้อมร่อนผงในเครื่องเดียว (Grinder and Granulation Machine)
เครื่องบด ย่อยละเอียด พร้อมร่อนผงในเครื่องเดียว (Grinder and Granulation Machine)