» เครื่องบรรจุและเรียงแคปซูล

เครื่องบรรจุแคปซูลแบบ 150 เม็ด
  • เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าขนาดเล็ก
  • ต้นทุนต่ำและบำรุงรักษาง่าย
  • รอบการบรรจุจำนวน 150 เม็ด

เหมาะสำหรับการเรียงแคปซูลจากเครื่องบรรจุแคปซูลแบบ 150 เม็ด


เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ 200/360 เม็ด

เหมาะสำหรับการบรรจุแคปซูลในอัตรา 200/360 แคปซูลต่อรอบ


เครื่องบรรจุขนาด 300 แคปซูล
  • เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าขนาดเล็ก
  • ต้นทุนต่ำและบำรุงรักษาง่าย
  • รอบการบรรจุจำนวน 300 เม็ด

เหมาะสำหรับการเรียงแคปซูลจากเครื่องบรรจุแคปซูลแบบ 300 เม็ด

เหมาะสำหรับการเรียงแคปซูลจากเครื่องบรรจุแคปซูลแบบ 300 เม็ด


เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ 420 เม็ด

เหมาะสำหรับการบรรจุแคปซูลในอัตรา 420 แคปซูลต่อรอบ