ไทย - สหรัฐฯหารือTIFA JCพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

21.01.2013

 

ตามที่ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และประธานาธิบดีบารัคโอบามา ได้มีแถลงการณ์ร่วมให้รื้อฟื้น การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA JC) เพื่อเป็นช่องทางการหารือทวิภาคี