มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนปี55เพิ่มขึ้น 6.2%

16.01.2013

 

นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงานมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนในปี 2555 จากข้อมูลกรมศุลกากรของจีน การค้าระหว่างประเทศของจีน ปี 2555 มูลค่า 3,866,760 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เทียบกับปี 2554 โดยมีมูลค่าส่งออก 2,049,830