ปัตตานีเตรียมฟื้นฟูนาร้างกว่า 2,000 ไร่ เป็นนาข้าว

16.01.2013

 

ปัตตานี – ปัตตานีทอดวิธีการทำนาจากประสบการณ์จริงให้แก่ผู้แทนเกษตรกร เพื่อเตรียมฟื้นฟูนาร้างกว่า 2,000 ไร่ เป็นนาข้าว ระหว่างนี้ได้นำเครื่องจักรกลมาเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว ส่วนผลกำไรจะนำมาแบ่งกันระหว่างคณะทำงานกับเจ้าของที่นา