ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐประกาศ“ทศวรรษแห่งการเพิ่มผลิตภาพธุรกิจไทย”

30.01.2013

 

นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทถือว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างสูง เพราะค่าจ้างที่เหมาะสมจะมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นตัวช่วยกระตุ้นการยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างกำลังซื้อภายในประเทศ ทั้งนี้ ดร. สมเกียรติ ตั้งก