ไทยเนื้อหอม เช็กพุ่งเป้าร่วมค้าและลงทุนด้วย

29.01.2013

 

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปถดถอย ทำให้สร้างแรงกดดันให้หลายประเทศในสหภาพยุโรปต้องเร่งสร้างพันธมิตรใหม่ในภูมิภาคอื่นเพื่อขยายการค้าการลงทุนทดแทนตลาดเดิมที่ยังคงเผชิญวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ