อบจ.จันท์ นำเครื่องจักรขุดลอกคลอง ลดปัญหาแย้งน้ำในเขาคิชฌกูฏ

18.01.2013

 

ศูนย์ข่าวศรีราชา - อบจ.จันทบุรี นำเครื่องจักรกลลงขุดลอกคลองและทำคันดิในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี หวังแก้ไขปัญหาแย่งน้ำ และปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล 1 อำเภอ