กสอ. โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดล้ำ จับมือพันธมิตร จัดงาน “มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย”

22.08.2013

 

สถาบันไทย-เยอรมัน กรมส่งเสริมอุตสหากรรม จัดงาน “มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ SITEX 2013” ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร้อยใจ นำอุตสาหกรรมไทยสู่สากล” ซึ่งเป็นการบูรณาการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตเครื่องจักรต้นแบบในประเทศไทย รวมทั้งต่อยอดเทคโนโลยีของคนไทย และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถนำเอาความรู้ด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีมาประยุกต์ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น