สถานที่ตั้งบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่

82, 84 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 23
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพ 10150

โทรศัพท์ 0.2417.7280 - 1
โทรสาร 0.2417.7282

อีเมล์ singhacm@hotmail.com
เว็บไซต์ www.charatchai.com