เครื่องจักรชนิดอื่นๆ (Others Machine)

เครื่องปิดแผงบลิสเตอร์แบบมือโยก (Blister Packing Machine)
เครื่องปิดแผงบลิสเตอร์แบบมือโยก (Blister Packing Machine)
เครื่องปิดแผงบลิสเตอร์แบบอัตโนมัติ (Automatic Blister Packing Machine)
เครื่องปิดแผงบลิสเตอร์แบบอัตโนมัติ (Automatic Blister Packing Machine)
เครื่องอบแห้งเร็ว (Fluid Bed Dryer)
เครื่องอบแห้งเร็ว (Fluid Bed Dryer)
เครื่องเคลือบฟิลม์ (Film Coating Machine)
เครื่องเคลือบฟิลม์ (Film Coating Machine)